среда, 27. јануар 2016.

Разбудете се!


Почитувани Јеховини сведоци, некрштени објавители, и сите оние кои се на пат да станат еден од нив.
 
Организација Кулата на стражари ве убедува и се обидува да ве задржи во верувањето дека тоа е "Божјиот видливи канал". Врските кои се вткаени околу вас се многу силни и ќе има за цел да се земе од вас слобода и време. Тоа е таа слобода и на време ќе треба внимателно да се провери она што се навистина учи во организацијата.
 
Процесот на индоктринација преку кој ќе донесе или само поминуваат се базира само на тоа како да научат да прифатат информации кои им овозможуваат на организацијата како вистински да ги одбиете сите други. На овој начин се отвора вратата за манипулација на умот. Вие немате можност да ја проверите "вистината", него морате  да ја прифатите као таква.
 
Со проверка на историјата на организацијата и нејзините дела може да се види за себе дека многу работи не се толкави што организацијата се обидува да ве убеди. Не двоумете се да се започне со проверка на историјата на организацијата за која вие сте убедени дека организацијата е "Божјиот народ". Тоа не треба да се чита ништо, освен литература издадена од страна на организацијата, и ќе видите дека многу нешта се многу контрадикторни.
"Најдобриот превод на" Новиот Свет е тешко искривен текст со цел да помогне да се создаде една сосема погрешна слика на Светото Писмо. Самиот факт дека организацијата не се препорачува да се прави со проверка на текстот не треба да ве охрабри него да ве подстакне на размислување.Ако е најдобар, зошто да се не провери?
 

Гледајте внимателно наоколу и размислите за тоа дали сте подготвени да се стави вашиот вечен живот во ризик, само затоа што не сакаат да го проверите оној кој тврди дека зборува во името на Бога.
Од моето срце ви посакувам спасение, и се надевам дека и вие тоа себеси си посакувате!

4 коментара:

 1. Дајте неког Македонца да нам ово преведе. Овако ништа не разбирамо. Хвала.

  ОдговориИзбриши
 2. Razbirate, razbirate, samo ne go vidate.
  Evo traženog prevoda, nadam se da će pomoći :)

  Поштовани Јеховини сведоци, некрштени објавитељи, и сви они који ће тек постати један од њих.
   
  Организација Кула стражара вас убеђује и покушава да вас држи у уверењу да је "Божји видљиваи канал". Мреже које плету око вас су веома јаке и имају за циљ да од вас узму слободу и време. Ону слободу и време које је потребно да пажљиво проверите шта се заиста учи у организацији.
   
  Процес индоктринације ће довести (.......) до тога да научите да прихвате информације које пласира организација као истините одбацујући све остале. На овај начин се отварају врата за манипулацију ума. Немате прилику да проверите "истину" већ морате да је прихвате као такву.
   
  Након провере историје организације и њеног рада може се видети да многе ствари нису баш онакве као што организација покушава да вас убеди. Не устручавајте се да започнете проверу историје организације за коју сте уверени да је организација "Божјег народа". Не требате читати ништа осим литературе од стране организације, и видећете да су многе ствари врло контрадикторне.
  "Најбољи превод" Нови Свет је много искривљен текст како би се помогла створити потпуно лажна слика Писма. Чињеница да организација не препоручује да се уради провера текста не треба да те охрабри већ да те подстакне размишљање. Ако је најбољи, зашто да се не провери?
   

  Погледајте пажљиво око себе и размислите о томе да ли сте спремни да ставите вечни живот у опасност само зато што не желите да проверите некога ко тврди да говори у име Бога.
  Из мог срца жели вам спасење, и надам се да га и ви желите себи!

  ОдговориИзбриши
 3. Zeljko, Ukrajina12. мај 2016. 01:21

  Iako lingvist grckog jezika mogu da potvrdim da tekst Novog zaveta je znatno iskrivljen, posebno sto se tice Isusove uloge.

  ОдговориИзбриши