понедељак, 30. јул 2012.

Komentar "nepristrasnog" čitaoca


Prekopirao sam seriju komentara "nepristrasnog" čitaoca posta o Kongresu Jehovinih svedoka LINK
Crvenom bojom sam naglasio nekoliko stvari za koje sam smatrao da treba obratiti posebnu pažnju. U komentarima nije dovoljno pregledno, pa sam zato sve skupio u jedan post.
Molim vas pročitajte mišljenje čoveka koji za sebe kaže da je nepristrasan i razmislite o tome.
Odgovore na ove komentare ću podeliti u nekoliko sledećih postova da bi zadržao preglednost.

Poštovani gospodine.
Želim dati komentar na vaše sledeće reči,citirane.
"Ako već dovoljno znate i ne želite da uđete na kongres prošetajte tih dana ispred i pitajte ljude da li znaju da je Biblija koju koriste prekrojena i izmanipulisana.
Pitajte ih da li znaju zašto ih Kula stražara poziva da provere sve druge religije samo svoju vlastitu ne".
Iz vaših reči jedan nepristrani čitalac bi lako došao do zaključka da vi želite manipulisati ostalim ljudima koji ne poznaju ni Jehovine svedoke,ni Stražarsku kuli a ni Bibliju.
Iz vaših reči se vidi da ni sami ne znate šta stoji u Bibliji Novi svet od J.S. a ne znate šta stoji ni u vašoj Bibliji.Recite bolje javnosti na nemate pojma i da želite da ubedite druge u stvari koje nisu istinite.Godinama sam čitao srpski prevod Svetog pisma Lujo Bakotić a i Prevod Vuk Stevanović Karadžić koji su najviše prisutni na prostoru Srbije.Čitao sam i Bibliju Jehovinih svedoka Novi svet prevod i kao nepristrani posmatrač želim i vama gospodine i celoj javnosti kazati da su potpuno iste,ne od reči do reči ali smisao poruke je potpuno isti, zašto ne od reči do reči,pa zato što su prevodi od dve različite osobe,sasvim logično zar ne.
Bilo bi najbolje za vas da najpre izvadite gredu iz vašeg oka pa ćete onda bolje moći da vidite trun u oku Jehovinih svedoka.Ako već govorite za javnost i želite ih upozoriti na opasno delovanje Jehovinih svedoka nemojte samo spomenuti publikacije Jehovinih svedoka nego recite jevnosti konkretno koje su to stvari ili teme skojima svedoci žele manipulisati sa ljudima.Zašto nagovarate ljude da prošetaju pored sportske hale gde se održava kongres svedoka pa da pitaju druge šta oni misle o svedocima.To je već manipulacija koju vi sprovodite.Bolje je da kažete ljudima da ulaze u sportsku dvoranu da sami čuju šta se tamo govori pa da sami donesu zaključak dali su svedoci opasni po okolinu ili nisu.Neka ponesu svoju Bibliju pa nek je uporede stih po stih pa da se sami uvere da su potpuno iste i da nema nikakve razlike ili kako vi kaćete da je prekrojena po njihovoj voljin da bi manipulisali ostalim ljudima.Takvi komentari koje vi iznosite za javnost su neosnovani i netačni,pa želite da sudite svedocima bez dokaza.Čitajte šta štampa piše ovih dana o kongresu Jehovinih svedoka u Areni u Beogradu pa to kažite javnosti pošto ste se već stavili na raspolaganje da obaveštavate javnost o toj kako vi kažete opasnoj sekti.Ja lično mnogo bolje poznajem Jehovine svedoke od vas.Bio sam par puta na njihovim kongresima u Beogradu i sam sam se uverio u činjenice i u onome šta se tamo govori.Stalno ih ima na kongresu oko 5000 a policija uvek pošalje obezbeđenje.Jednom sam lično razgovarao sa jednim policajcem koji je bio sa njegovim kolegom na dužnosti.Nisu znali šta da rade od dosade jer na kongresima Jehovinih svedoka nema međusobnih incidenata i nereda,sami su bili oduševljeni redom i mirom kji vlada među svedocima.
SLEDI NASTAVAK
NASTAVAK Anonym 29.07.2012
Pogledajte sada drugu činjenicu,na skupovima koje organizujete vi kao pravoslavci ima na stotine policajaca koji se trude da uspstave red na skupu i koji imaju pune ruke posla,na vašim skupovima se vi kao pravoslavci psujete,tučete,koljete pa i ubijate. Pa zašto se to među vama događa kada ste vi pravi Isusovi sledbenici i kada ste vi pravi vernici,gde je vaša ljubav prema bližnjima. Vaši pravoslavci ruše stadione i prolivaju krv na vašim skupovima,gde su vaša dela odanosti Bogu Gospodu.
Bilo bi bolje da se pozabavite vašim vernicima i vašim skandalima nego da neosnovano napadate Jehovine svedoke.
Na svakodnevnim vestima srpske televizije i srpske štampe se može čuti i čitati kako su vaše pravoslavke ubijale svoje bebe i decu i kao su vaši pravoslavci silovali svoju decu,zašto to radite kada ste vi pravi vernici,jel ste to naučiči možda iz Biblije.Ne verujem nego je problem u tome što Bibliju ili Sveto pismo niste nikad ni otvorili a kamoli pročitali.Nije tačno kada kažete ljudima da mogu doći na kongres Jehovinih svedoka ali da se paze da ne kažu nešto loše o Kuli stražari,svako može da kaže o Kuli stražari šta hoće i zbog toga neće biti isterani iz dvorane,Bog je dao svakome slobodnu volju i svedoci protiv toga nemaju ništa.Svako može ako želi da ispita sve religije pa i Jehovine svedoke i ne vidim u tome gde je problem, ali sam siguran da među hiljade religija koje postoje danas samo jedna može biti Bogu prihvatljiva,koja je to religija to će vreme pokazati.Dali je Vera Jehovinih svedoka ili možda Pravoslavna.
Svako ko kao nepristrani posmatrač čita Pravoslavni kalendar može doći do logičnog zaključka da se Pravoslavci ne drže onoga šta piše u njihovom kalendaru.
I u Pravoslavnom kalendaru su napisane deset Božjih zapovest ali se vi toga najmanje držite, navešću samo jedan primer."Ne pravi sebi rezani lik niti bilo šta nalik onome što je gore na nebesima ili dole na zemlji ili u vodama ispod zemlje.Ne klanjaj se niti im služi,jer ja sam Gospod tvoj Bog koji zahteva da se odanost,iskazuje isključivo samo njemu"
Vi Pravoslavci ili to ne razumete ili nikada niste otvorili vaš kalendar pa da malo razmislite šta to znači.Vaše kuće i vaše crkve su pune slika,kipova i idola kojima se vi klanjate i kojima služite,to je u suprotnosti što sami imate u vašem kalendaru. Ali imate još nešto, to je ona vaša psovka koju koristite u svakodnevnom razgovoru " Je..te Bog ", na taj način vi kao pravi vernici Pravoslavci odajete čast vašem Bogu Gospodu.To su vaša dela kao pravoslavni vernici.Gospodine, bolje bi bilo da se pozabavite vašom sramotom i da ostavite Jehovine svedoke na miru.Na ovoj vašoj stranici vidim mnoge naslove o Jehovinim svedocima na primer " Jehovini svedoci su opasna sekta" Autor ovog naslova objašnjava šta je sekta. Pa on nema pojma šta piše kada piše za javnost šta je sekta,bolje da je potražio u neko enciklopediji ili rečniku objašnjenje šta je sekta i da to piše a ne da obmanjuje javnost da je sekto to i to....pa oni koji isto kao što je on nemaju pojma o ničemu u životu misle da je to sekta i da su to upravo J.Svedoci.Drugi je stavio knjigu koju su izdali Jehovini svedoci " Mladi pitaju" i stavio je naslov Seksualne orgije Jehovinih svedoka.Citira stih iz Jovana 13:35 i kaže da je to omiljeni stih Jehovinih svedoka....možda i jeste ali su ipak to Isusove reči a ne njihive.Zašto autor ove teme ne opisuje svoje orgije ili orgije Pravoslavaca koje vi upraćnjavate u svakodnevnom životu,za vas je normalno da se jašete ko gde stigne koga i da se orgijate,pa vi i vaša crkva sve to odobravate, vi odobravate i orgije homoseksualaca i lezbejki i podržavate njihovu prljavštinu. U vašoj štampi piše o vašim orgijama a ne o orgijama Jehovinih svedoka,recite javnosti da u knjizi od Jehovinih svedoka "Mladi pitaju" piše da su nemoral i seksualne orgije neprihvatljive za Jehovine svedoke. Kažite Javnosti pravu istinu a nemojte da je obmanjujete neistino i lažima..
NASTAVAK Anonym …Jehova Bog je Izraelce pogubio zbog bezbožnih dela i zbog orgija koje su praktikovali u svom životu i obožavanju lažnih bogova. Takve izjave koje vi ovde iznosite u javnost protiv svedoka su neosnovane i lažne ali vi znate da vaši zemljaci vole takve lažne priče jer sami nisu spremni ni svoju veru da ispitaju a kamoli veru Jehovinih svedoka nego ono što im se servira to prihvataju kao činjenicu.Bolje bi bilo da sud prepustite Jehovi Bogu i Isusu Hristu i da sami radite na tome da se dopadate Bogu i da vršite njegovu volju.Kao što je rekao Isus i vama pravoslavcima a i Jehovinim svedocima i svim Hrišćanima " 7 Ne sudite, da vam se ne sudi. 2 Jer kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. I kakvom merom merite, takvom će vam se meriti. 3 Zašto onda vidiš trun u oku brata svoga, a ne obazireš se na gredu u svom oku? 4 Ili kako možeš reći bratu svome: ‘Dopusti da ti izvadim trun iz oka’, kad sam imaš gredu u oku? 5 Licemeru! Izvadi najpre gredu iz svog oka, pa ćeš onda dobro videti kako izvaditi trun iz oka brata svojega".
A Isus je isto rekao i sledeće : " 21 Neće svako ko mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj tko vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. 22 Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime proricali i u tvoje ime demone isterivali i u tvoje ime mnoga silna dela činili?’ 23 Tada ću im kazati: Nikad vas nisam poznavao! Odlazite od mene, vi koji činite bezakonje!
24 Stoga će svatko ko čuje ove moje reči i izvršava ih biti kao razborit čovek koji je kuću sagradio na steni. 25 I zapljuštila je kiša, došle su bujice, zapuhali su vetrovi i udarili su na tu kuću, ali ona se nije srušila, jer joj je temelj bio na steni. 26 A svako tko čuje ove moje reči, a ne izvršava ih, bit će kao lud čovek koji je kuću sagradio na pesku. 27 I zapljuštila je kiša, došle su bujice, zapuhali su vetrovi i udarili su na tu kuću i ona se srušila i posve se raspala.”
28 A kad je Isus završio svoj govor, narod je bio zadivljen njegovim učenjem, 29 jer ih je učio kao onaj iza čijih reči stoji Bog, a ne kao njihovi pismoznanci".
Evanšelje po Mateju 7:1-5 ; 21-29.
Moj lični savet za vas poštovani gospodine.Preispitajte sami sebe i vidite gde vi stojite pred Bogom, a sud prepustite Isusu da on odluči koj je ispravan a ko nije.
Kada bude sudio ovom celom svetu neće vas pitati šta su radili Jehovini svedoci nego će pitati lično vas (a i svakog pojedinca ) šta ste vi uradili za njega,dali ste vi vršili njegovu volju a neće vas pitati šta su radili Jehovini svedoci za njega.
Bilo bi bolje da primenite sledeći Isusov savet iz Mateja 7:12 " 12 Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima.
A Isus je isto rekao i sledeće : " 21 Neće svako ko mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj tko vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. 22 Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime proricali i u tvoje ime demone isterivali i u tvoje ime mnoga silna dela činili?’ 23 Tada ću im kazati: Nikad vas nisam poznavao! Odlazite od mene, vi koji činite bezakonje! 24 Stoga će svatko ko čuje ove moje reči i izvršava ih biti kao razborit čovek koji je kuću sagradio na steni. 25 I zapljuštila je kiša, došle su bujice, zapuhali su vetrovi i udarili su na tu kuću, ali ona se nije srušila, jer joj je temelj bio na steni. 26 A svako tko čuje ove moje reči, a ne izvršava ih, bit će kao lud čovek koji je kuću sagradio na pesku. 27 I zapljuštila je kiša, došle su bujice, zapuhali su vetrovi i udarili su na tu kuću i ona se srušila i posve se raspala.” 28 A kad je Isus završio svoj govor, narod je bio zadivljen njegovim učenjem, 29 jer ih je učio kao onaj iza čijih reči stoji Bog, a ne kao njihovi pismoznanci". Evanšelje po Mateju 7:1-5 ; 21-29.Moj lični savet za vas poštovani gospodine.Preispitajte sami sebe i vidite gde vi stojite pred Bogom, a sud prepustite Isusu da on odluči koj je ispravan a ko nije. Kada bude sudio ovom celom svetu neće vas pitati šta su radili Jehovini svedoci nego će pitati lično vas (a i svakog pojedinca ) šta ste vi uradili za njega,dali ste vi vršili njegovu volju a neće vas pitati šta su radili Jehovini svedoci za njega.Bilo bi bolje da primenite sledeći Isusov savet iz Mateja 7:12 " 12 Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. To je smisao Zakona i Prorokâ".
NASTAVAK Anonym...Takođe pogledajte i reči iz poslanice Jakovljeve 2 glava stihovi od 14-26 " 14 Od kakve je koristi, braćo moja, ako ko kaže da ima veru, a nema dela? Može li ga takva vera spasiti? 15 Ako brat ili sestra nemaju šta obući i nedostaje im hrane svakidašnje, 16 pa im kogod od vas kaže: “Idite u miru, grete se i nasitite se”, a ne date im ono što treba njihovu telu, od kakve je to koristi? 17 Tako je i s verom — ako nema dela, sama je po sebi mrtva.
18 No ntko bi mogao reći: “Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi svoju veru pokazati delima svojim.” 19 Ti veruješ da je jedan Bog, zar ne? Dobro činiš. Ali i demoni veruju — i drhte. 20 No kada ćeš shvatiti, nerazumni čoveče, da je vera bez dela beskorisna? 21 Zar nije Abraham, otac naš, zbog dela svojih bio proglašen pravednim kad je na žrtvenik prinio Izaka, sina svoga? 22 Vidiš da se njegova vera udružila s delima njegovim i delima mu se vera usavršila 23 te su se ispunile rieči iz Pisma: “Abraham je poverovao Gospodu (Jehovi), a on ga je zbog toga smatrao pravednim”, i bio je nazvan “Gospodovim-Jehovinim prijateljem”.
24 Vidite da će čovek zbog dela biti proglašen pravednim, a ne samo zbog vere. 25 Nije li i bludnica Rahaba isto tako zbog dela bila proglašena pravednom kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem? 26 Dakle, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtva".
Neka se svako na ovoj planeti upita " Dali su moja dela prihvatljiva Bogu u skaldu sa njegovom voljom.
A koja je Božja volja ? Svi mi na ovoj planeti možemo naći odgovor na ovo pitanje ako u svojoj Bibliji potražimo koja je njegova volja.
Jakovljeva poslanica 3 glava 1-18 "
3 Neka među vama ne bude mnogo učitelja, braćo moja, jer znate da ćemo biti strože suđeni. 2 Jer svi često grešimo. Ako ko ne greši u rečima, taj je čovek savršen, sposoban zauzdati i celo telo. 3 Ako stavimo uzde u usta konjima da nam budu pokorni, upravljamo i celim telom njihovim. 4 Pogledajte i lađe! Iako su tako velike i teraju ih silni vetrovi, malo ih kormilo usmerava kamo kormilar hoće.
5 Isto tako, jezik je mali ud, a hvali se velikim stvarima. Gle, mala je vatra potrebna da veliku šumu zapali! 6 Jezik je vatra. Jezik je svet zla među našim udovima, jer kalja celo telo te uništava čoveku celi život i spaljuje poput gehene. 7 Jer svaka vrsta divljih životinja i ptica i gmižućih stvorenja i morskih stvorenja može se ukrotiti i ljudski ih je rod ukrotio. 8 Ali jezik nitko od ljudi ne može ukrotiti. On je zlo neobuzdano, puno otrova smrtonosnog. 9 Njime blagoslivljamo Boga, Oca, ali njime i proklinjemo ljude koji su stvoreni “sličnima Bogu”. 10 Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo.
Ne sme to, braćo moja, tako biti! 11 Zar iz istog izvora izvire i slatka i gorka voda? 12 Braćo moja, može li smokva roditi masline ili loza smokve? Tako ni od slane vode ne može nastati slatka voda.
13 Ko je mudar i razborit među vama? Neka uzornim životom pokaže svoja dela s blagošću koja je svojstvena mudrosti. 14 Ali ako u srcu imate gorku ljubomoru i svadljivost, nemojte se hvalisati i ne lažite protiv istine! 15 To nije mudrost koja dolazi odozgo, nego je zemaljska, telesna, demonska. 16 Jer gdje je ljubomora i svadljivost, ondje je nered i svako zlo.
17 Ali mudrost odozgo pre svega je čista, zatim mirotvorna, razumna, spremna poslušati, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna.
Ne sme to, braćo moja, tako biti! 11 Zar iz istog izvora izvire i slatka i gorka voda? 12 Braćo moja, može li smokva roditi masline ili loza smokve? Tako ni od slane vode ne može nastati slatka voda. 13 Ko je mudar i razborit među vama? Neka uzornim životom pokaže svoja dela s blagošću koja je svojstvena mudrosti. 14 Ali ako u srcu imate gorku ljubomoru i svadljivost, nemojte se hvalisati i ne lažite protiv istine! 15 To nije mudrost koja dolazi odozgo, nego je zemaljska, telesna, demonska. 16 Jer gdje je ljubomora i svadljivost, ondje je nered i svako zlo. 17 Ali mudrost odozgo pre svega je čista, zatim mirotvorna, razumna, spremna poslušati, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna. 18 A plod pravednosti seje se u miru i ubrat će ga oni koji tvore mir".
Jehovini svedoci u Beogradskoj areni
Na kongresu u "Kombank areni" oko četiri hiljade Jehovinih svedoka, mahom iz Srbije i Crne Gore. Trodnevni zakup košta barem 60.000 evra

Srodne vesti
• Francuska: Jehovinim svedocima se vraća 4,6 miliona evra
• Pun "Pionir" zbog Jehove
• Svi protiv abortusa
OKO četiri hiljade Jehovinih svedoka, uglavnom iz Srbije i Crne Gore, okupilo se u petak na kongresu te verske zajednice u beogradskoj "Kombank areni". Kao i prethodnih godina, i ovog puta skup ima biblijsku temu, a desetak predavača svojim besedama ulaziće u bit ovogodišnjeg slogana "Čuvaj srce svoje".
- Ovog vikenda govoriće se o figurativnom srcu iz biblijskog ugla - priča Bratislav Radenković, predstavnik za medije Jehovinih svedoka. - Svedoci veruju da svi koji žele da ih bog prihvati i vode srećan život, moraju čuvati svoje srce.
Iako su prethodnih godina Jehovini svedoci svoje kongrese držali u hali "Pionir", ove godine odlučili su da tri dana zakupe prostor najveće hale u Srbiji.
- Imamo dosta starijih članova i dece, pa su zbog veoma tople klime najbolji uslovi u "Areni" - priča Radenković.
Nije naodmet napomenuti da se cena zakupa "Arene" kreće od 20.000 do čak 30.000 evra po danu, u zavisnosti od toga koliko je tribina otvoreno. A ova manifestacija će trajati tri dana i nije teško izračunati koliki su troškovi...
KO SU ONI? JEHOVINI svedoci ne slave tradicionalne praznike (Božić, Vaskrs, Novu godinu, rođendan..) jer veruju da imaju pagansko poreklo što potkrepljuju izvorima iz raznih enciklopedija. Smatraju da Biblija ne ukazuje na to da ih treba slaviti, pa slave samo jedan praznik - Memorijal Hristove smrti.
Pored delegata iz Srbije na kongresu je primetan i veliki broj sledbenika ove verske zajednice iz Crne Gore(njih oko 250), ali i drugih zemalja iz eks-Jugoslavije. I to svih generacija...

U SRBIJI IH IMA VIŠE OD 4.000U SVETU ima preko 7.600.000 Jehovinih svedoka koji su organizovani u više od 109.000 skupština u 236 zemalja. Prošle godine održali su 3.500 kongresa. U Srbiji se procenjuje da ih ima nešto preko 4.000, a od 8. februara 2010. upisani su u Registar crkava i verskih zajednica.
Komentari:
BARUH 29. jul 2012. 10:23 #2082032
Deca se ne ubijaju, Svedoci nisu obili nicija vrata, i kad im ljudi kazu da ne zele razgovor mirno odu, Svedoci nisu zabranjeni u Francuskoj. A ako smem samo da preupitam koje li je vere onaj proizvodac otrovne rakije u Srbiji, ili iako mi je zao familije i dece koje je vere Tankosicka i oni koji su joj napravili decu.Ima li toga medu Jehovinim svedocima''
BARUH 29. jul 2012. 09:42
Više gluposti o nekome koga uopste ne poznajemo nisam procitao u zadnjih deset godina, od ovo nekoliko komentara u vezi sa Jehovinim svedocima.Zivim u Svajcarskoj i licno poznajem svedoke, i pouzdano znam da nijedan mladic ili devojka koji su pripadnici verske zajednice Jehovinih svedoka nije izvrsio samoubojstvo.
g 28. jul 2012. 19:37
samo mi o svestinicima koji su pedofil i podrzavaju homoseksualce nepricajte nista
jelena 28. jul 2012. 00:00
Za sva cetri komentar dajem jedan odgovor. Svaka vera je sekta pa i nasa pravoslavna. Nigde u svetu ni Jehovi nisu zabranjeni, i nije tacno da zavrsavaju samoubistvima .Moji prijatelji su jehovi svedoci i ne vidim nista pogresno u njima. Normalni ljudi, prijatni. Njihova stvar je u sta veruju i kako. A mi Srbi smo veliki vernici ne postujemo ni sebe ni druge. Ko veruje nek veruje i nek ne kritikuje drugoga.
Iz prve ruke svi iskreni ljudi neka vide ko su Jehovini svedoci,i šta piše štampa o njima sa ovog kongresa u Areni u Beogradu.Sami prosudite ko su Jehovini svedoci.
Kongres jehovinih svedoka u areni (FOTO) (VIDEO)
http://www.telegraf.rs/vesti/284831-telegraf-na-licu-mesta-kongres-jehovinih-svedoka-u-areni-foto-video
Za ovaj tradicionalni skup odabrana je najskuplja hala u našoj zemlji, pa je tako za tri dana ove manifestacije plaćeno 75.000 evra, 25.000 evra po danu zakupa
U Beogradskoj areni juče je počeo trodnevni regionalni sastanak Jehovinih svedoka, koji je privukao 4.000 članova ove verske zajednice pod nazivom “Čuvaj srce svoje”.
Kako saznajemo, za ovaj, inače tradiocionalni skup, odabrana je najskuplja hala u našoj zemlji, pa je tako za tri dana ove manifestacije plaćeno 75.000 evra, 25.000 evra po danu zakupa! Na kongresu će učestvovati oko 50 govornika, koji će u celodnevnom programu predavanjima, monolozima i kulturno umetničkim programom “pokušati da se približe Jehovi“, kako je rekao jedan od sveštenika.
Od ranog jutra parking Beogradske arene bio je pun autobusa iz svih krajeva zemlje. Prevoz je organizovan od strane lokalnih filijala ove crkve. Većina vernika došla je s porodicama i svaki od njih je jasno i vidljivo obeležen identifikacijom, na kojoj se nalazi naziv kongresa, ime i prezime učesnika, kao i grad iz kojeg je došao. Dosta njih došlo je s malom decom, pa su bili prisutni “vernici od 7 do 77 godina“. Kada je počeo skup, gotovo su svi sektori u Areni koji su predviđeni za sedenje bili puni, tako da je bilo prisutno oko 5.000 gledalaca.
Oko hale bilo je vidljivo povećano prisustvo pripadnika obezbeđenja, a za svaki slučaj, ispod severnog ulaza bila je stacionirana policijska marica puna pripadnika žandarmerije.
Vernici su polako ulazili u halu, a da biznis ne poznaje granice pokazuje i činjenica da je kod stepenica koje vode ka ulazu stojao jedan od promotera hostela u centru grada, koji je delio brošure za smeštaj, koji je za jednu osobu za dnevni odmor iznosio 20 evra, dok je za prenoćište cena bila 25 evra. Za grupu je, naravno, bio obezbeđen popust, po dogovoru.

NASTAVAK SLEDI
Oko hale bilo je vidljivo povećano prisustvo pripadnika obezbeđenja, a za svaki slučaj, ispod severnog ulaza bila je stacionirana policijska marica puna pripadnika žandarmerije. Vernici su polako ulazili u halu, a da biznis ne poznaje granice pokazuje i činjenica da je kod stepenica koje vode ka ulazu stojao jedan od promotera hostela u centru grada, koji je delio brošure za smeštaj, koji je za jednu osobu za dnevni odmor iznosio 20 evra, dok je za prenoćište cena bila 25 evra. Za grupu je, naravno, bio obezbeđen popust, po dogovoru.
NASTAVAK SLEDI
Ulazak u Arenu, koji na utakmicama ponekad zna da bude noćna mora za posetioce, za Jehovine svedoke bio je olakšan, jer nije bilo ni pretresa, ni skeniranja torbi, pa je prolaz bio neometan. Sama organizacija događaja bila je “na nivou”, jer je za svaku grupu koja je dolazila bila određena zona gde će sedeti. Grupa redara preusmeravala je posetioce na deo sedišta koja su bila slobodna. Bina je bila na južnoj strani hale, parter je bio preuređen i u njemu su bile postavljene stolice, dok su sa strane bile postavljene kutije za dobrovoljne priloge. Na kutijama u kojima se donira novac pisalo je: “Matej 24: 14“, po citatu iz Biblije. Kutije su bile postavljene po celoj hali, od bine do izlaza na tribinama. U literaturi koja je deljena jasno je napomenuto koliko su dobrovoljni prilozi poželjni. - Uz veliki trošak obezbeđeni su dovoljan broj sedišta i ozvučenje. Takođe, obezbeđene su i mnoge službe koje će nam pomoći da uživamo i približimo se Jehovi. Vaši dobrovoljni prilozi doprinose tome da se pokriju troškovi, kao i da se podupire međunarodno delo propovedanje. U tu svrhu jasno su označene kutije za priloge, koje su postavljene na više mesta u ovom objektu. Svaki prilog se vema ceni i Vodeće telo (organizacioni odbor) želi da vam zahvali za vašu velikodušnu pomoć delu Kraljevstva – piše u brošuri.
Program na ovom trodnevnom skupu počinje svakog dana u 9 ujutru i traje do 17 časova. On je mešavina predavanja, monologa, muzičkih numera i pesama koje svi prisutni pevaju. Vernici ove crkve su izuzetno pažljivi slušaoci, pa je za vreme govora muk u hali.
Gotovo svi zapisuju teze iz predavanja, delove Biblije koji se tumače i pesme koje se pevaju. Za tekstove pesama, poređane po brojevima, koriste posebne pesmarice, koje ima svaki prisutan vernik. Kada vide da neko od prisutnih nema knjigu koja je potrebna za praćenja programa, barem petoro okolo prilaze i pitaju da li im trebaju knjige i da li hoće da im se pozajmi bilo šta od literature.
U okviru programa predviđene su i druge službe, kao i krštenja zainteresovanih vernika. Obred se obavlja ispred bine i to radi sveštenik ove crkve. U brošuri koja je deljena zapisane su jasne obaveze onih koji treba da se krste.
- Svako treba da ponese peškir i pristojan kupaći kostim. Za njih će biti rezervisana sedišta ispred bine. Ako dođe do promena, biće unapred javljeno – piše u brošuri.
Kongres Jehovinih svedoka će trajati do sutra i za prisustvovanje nisu potrebne ulaznice. Međutim, kako je napomenuo predsedavajući ovog skupa, zabranjeno je snimanje i slikanje, sem u slačajevima kada to vernici rade zbog toga da bi ih reprodukovali drugim Jehovinim svedocima, koji su bili sprečeni da dođu na ovaj skup.
Gotovo svi zapisuju teze iz predavanja, delove Biblije koji se tumače i pesme koje se pevaju. Za tekstove pesama, poređane po brojevima, koriste posebne pesmarice, koje ima svaki prisutan vernik. Kada vide da neko od prisutnih nema knjigu koja je potrebna za praćenja programa, barem petoro okolo prilaze i pitaju da li im trebaju knjige i da li hoće da im se pozajmi bilo šta od literature. U okviru programa predviđene su i druge službe, kao i krštenja zainteresovanih vernika. Obred se obavlja ispred bine i to radi sveštenik ove crkve. U brošuri koja je deljena zapisane su jasne obaveze onih koji treba da se krste. - Svako treba da ponese peškir i pristojan kupaći kostim. Za njih će biti rezervisana sedišta ispred bine. Ako dođe do promena, biće unapred javljeno – piše u brošuri. Kongres Jehovinih svedoka će trajati do sutra i za prisustvovanje nisu potrebne ulaznice. Međutim, kako je napomenuo predsedavajući ovog skupa, zabranjeno je snimanje i slikanje, sem u slačajevima kada to vernici rade zbog toga da bi ih reprodukovali drugim Jehovinim svedocima, koji su bili sprečeni da dođu na ovaj skup.Mi smo ipak uspeli nešto da snimimo:AKO SU JEHOVINI SVEDOCI NASILNI KAKO VI GOVORITE ZAČTO IH JE POLICIJA PUSTILA NJIH OKO 5000 U ARENU BEZ SKENIRANJA I PRETRESa TORBI.
Pa pokazali su svoju veru na delu, Jovan 13:35 , Matej 7:12

1 коментар:

  1. Анониман17. март 2013. 00:57

    Nije problem ponasanje jehovinih svedoka, svima je poznato da su oni mirni i da se ljube medju sobom. Ovo je problem, oni se predstavljaju kao isusovi ucenici, a to nije uredu. Da li je Petar ili neko od apostola odrzao kongres i pri tome imao obezbedjenje od rimske garde. Da li su prvi hriscani birali elitna mesta. Da li su koristili citat 24,14. za prikupljanje novca. Kad bi pavle odrzao govor bio bi zatvaran siban 39 udaraca, da li je policija hapsila govornike sa kongresa, da li su vodjeni u zatvor. Zato kazem uredu je lepo se ponasati biti lepo obucen i pristojan, ja znam dosta osoba koje su fine ali niko od njih nije rekao da je hristov ucenik, ili sto je jos gore da nema spasa bez njegovih ucitelja. Zato se obracam, onima koji hvale jehovine svedoke, sve je to zamka Hrist je rekao da ce izgledati kao ovce, rekao je da ce nam dolaziti, ali problem je kakvu vest nose, jeli rekao da neidemo za njima, u tri jevandjelja, marko 13. matej24. luka 21. Hrist je sve javio unapred, zato njega trebamo slusati, znate da satana koristi lukavost, dzabe svi maniri kakva je Rec u ustima poslanika, prevara se uvek lepo pakuje. Ja sam mnogo vremena proveo pored biblije, ali se nikad nebi usudio reci slusaj mene ja znam, nego ako se sa nekim slozim u ime Hristovo, onda je to dobro. Ili kako je gore navedeno, sta je vera bez dela, bas tako ako vidis gladnog ili golog, bosog, podaj mu sta je potrebno, tako je rekao i Hrist kad sedne na svoj prestol, po tome se gleda srce, a ne da li sam podupro nekog govornika, koji je stavio kutiju za novac i napiso matej 24.14. To je zloupotreba. Ili opet tema kongresa cuvaj svoje srce. Da li se tu poucavalo da ljubite svoje neprijatelje, da krv i meso nisu vasi protivnici da je covek stvoren po bozjem oblicju, tako kad krivite coveka na boga se bacate, na tvorca njegovog. Vi drzite ucenja o spoznaji dobra i zla, nevalja to time se postize razdor kad to izucite, onda shvatite, da niko oko vas nevalja, tako je i satana zaveo evu, sta je opasnije za srce nego da gleda zlobne ljude, a zlobni su jer ne prihvataju vasu nauku, to nikako ne valja osudiste 7 milijardi zivih dusa. Sigurno niste shvatili pricu o dobrom samaricanu, on nije bio bibliski obrazovan, ali srcem je bio osecajan, a to kod Boga ima veliku cenu. Zato pazite kad izucavate da ne bude kontra efekat, sva lepa spoljasnost, skupi angazmani, dobro slaganje sa policijom, pohvale od ljudi, finansiski usponi, sve to imate i na sirokom putu. Uzak je put kad blagosiljate, ali ne medju sobom nego one koji vam krivo cine, a kad postavite kutiju za novac samo svedocite kome pripadate. matej 24.14 lukavo, lukavo, ko vas je to poucio.

    ОдговориИзбриши