недеља, 22. јул 2012.

† Krst ili križ †


Postoji izreka u našem narodu koja kaže: "Beži kao đavo od krsta."

Da li ima nečeg u toj izreci?
Kula stražara se uporno bori protiv krsta i na sve načine pokušava da ubedi svoje vernike da krst nije hrišćanski simbol, te da ga treba izbaciti iz kuće.

O tome sam pisao u postu:Uništavanje hrišćanskih oznaka

Od novih sledbenika se traži da krstove  izbace iz kuće, a još bolje da unište.
Aktuelna knjiga kojom se započinje učenje doktrine Kule stražare kaže:

Šta Biblija zaista uči str. 205 odl. 2 Zašto pravi kršćani ne koriste križ
No najuvjerljiviji dokaz nalazimo u Božjoj Riječi. Apostol Pavao kaže: ”Krist nas je kupio i tako oslobodio prokletstva Zakona postavši umjesto nas prokletstvom, jer je pisano: ’Proklet je tko je god obješen na stup [”svaki koji visi na drvetu“, St]‘“ (Galaćanima 3:13). U tom retku Pavao citira 5. Mojsijevu 21:22, 23 koja govori o stupu, a ne o križu. Budući da je to sredstvo pogubljenja osobu činilo ’prokletom‘, ne bi bilo u redu da kršćani u svom domu kao ukrase drže slike i kipove pribijenog Krista.

Ranije se forsirala slika iz ovog posta:
Novi svet i stub

Budući da je zahvaljujući internetu postala svima dostupna, ta knjiga se više ne spominje. Sada je veoma lako ustanoviti da je citiranje te knjige bila manipulacija sa ciljem da navede sledbenika u uverenje da je Isus bio razapet na stubu.
Zato se sada kaže:  "najuvjerljiviji dokaz nalazimo u Božjoj Riječi."
i poziva se na "Pavao citira 5. Mojsijevu 21:22, 23 koja govori o stupu, a ne o križu."

U "prevodu"Novi svet" se naravno uklapa, ali ko je proveravao tačnost tog prevoda OVDE
lako može da se uveri da je to najneverovatnija kombinacija trikova i jezičkih manipulacija.

Dakle, šta piše u "najuverljivijem dokazu" 5.Mojsijeva 21.22-23?
Istim metodama koje je koristila u ovom primeru Tendenciozan prevod
se Kula stražara poslužila i ovde.
Naime u navedenom primeru se govori o drvetu, a ne o stubu.
Čitaocu se nameće reč stub i onda se taj primer koristi za dokazivanje.
Potpuno nepoštena zloupotreba sa namerom da ubedi sledbenika.

U prevodu Novi svet glasi:
22 Ako tko učini grijeh koji zaslužuje smrtnu kaznu te bude pogubljen i obješen na stup, 23 neka njegovo mrtvo tijelo ne ostane na stupu preko noći, nego ga pokopaj istoga dana, jer je proklet pred Bogom onaj koji je obješen.

U izvornom tekstu se koristi reč  הָעֵ֗ץ
Haes znači drvo.
Reč koja znači stub glasi amud עַמּ֣וּד
Kao na primer ovde Sudije 16.26
Nemojte da vam bude teško. Uzmite i proverite, nećete se pokajati.
Kada je hebrejski u pitanju uvek prvo konsultujte nekog ko taj jezik stvarno i poznaje kao u ovom primeru:Hebrejski
Razmislite dobro kojim metodama se služi Kula stražara, a da pri tome tvrdi za sebe da je "Božji kanal" na zemlji.

Kada vam neko pokaže citat iz Svetog pisma, pogledajte da li je u kontekstu ili je jednostavno isčupan i "doteran" za potrebe doktrine.
Čupanje iz konteksta

Нема коментара:

Постави коментар