петак, 03. јануар 2014.

Zabrana i "vraćanje" Božijeg imena u Sveto pismo Starog zaveta


U mnogim publikacijama se Kula stražara na sve moguće načine trudi da nametne ideju o zabrani korišćenja Božijeg imena kod jevreja kako bi opravdala  "vraćanje".

Ideja o zlom svetu u kojem je sve laž i kako nikome ne treba verovati samo produbljuje paranoju u kojoj žive članovi sekte. S jedne strane se članovima govori o istinitosti tekstova Svetog pisma, dok se s druge strane stalno nameće ideja o zaveri gde je Božije ime izbačeno. Naravno da nikome ne pada na pamet kako je moguće da zavera tolikih razmera uspe i da ne postoji ni jedan jedini manuskript Novog zaveta u kome se može naći  tetragram.

Ali da vidimo prvo da li je u pitanju stvarno zabrana korišćenja Božijeg imena ili nešto drugo i sasvim opravdano. Prvo moramo da znamo šta je Bog sam rekao Mojsiju. Kako u 2. Moj.3.14-15 na Mojsijevo pitanje Bog odgovara:          
 14.A Gospod reče Mojsiju: Ja sam Onaj što jeste.I reče: Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim:Koji jeste,On me posla k vama.  15.I opet reče Bog Mojsiju:Ovako kaži sinovima Izrailjevim:Gospod Bog otaca vaših,Bog Avramov,Bog Isakov i Bog Jakovljev, posla me k vama; to je moje ime doveka, i to je spomen moj od kolena na koleno.

U postu Hebrejski možete pogledati najbolje objašnjenje koje vam ne može dati Kula stražara iz jednostavnog razloga što njoj ne odgovara da njeni sledbenici uče hebrejski. Potvrdu toga imate u njenom članku" Trebate li naučiti hebrejski i grčki?"  Kula stražara. Naravno da je "vernom i mudrom" stalo do toga da odvrati svoje sledbenike od učenja biblijskih jezika jer bi vrlo brzo sami došli do zaključka koliko je "najbolji"prevod jako daleko od ispravnog prevoda.

Dakle kada čitamo Sveto pismo (SZ)moramo da imamo na umu da ljudi govore hebrejski. Kao što se vidi Bog je objavio svoje ime i sad se postavlja pitanje zašto jevrejin (za koga teško da neko može da kaže da ne poštuje Boga) ne izgovara nigde to ime nego ga zamenjuje sa Adonaj. Kula stražara se jako trudi da jevreje prikaže u što ružnijem svetlu kako bi pojačala svoju doktrinu. Optužuje ih za sujeverje i pogrešno tumačenje Pisma. Za razliku od onoga što Kula stražara tvrdi jevreji ne izgovaraju Božije ime iz jednog jako jednostavnog razloga što će vam biti jasno kada počnete da čitate "prevod"Novi svet i na svakom mestu gde je Kula stražara ubacila Jehova pročitate Božije ime onako kako ga je Bog saopštio Mojsiju. Pogledajte obavezno prvo objašnjenje rabina Isaka Asiela koje sam stavio u postu Hebrejski da bi vam bilo jasnije.

Evo nasumce izabranog primera da bi videli da jevreji vrlo dobro znaju zašto se ne izgovara Božije ime nego se zamenjuje sa Adonaj. Iz istog razloga su ostali naši prevodioci koristili Gospod. Probajte da nađete mesta na kojima još više dolazi do izražaja.

Novi svet  (Psalam 3:1-8)
 3 O Ja jesam, zašto je toliko protivnika mojih? Zašto mnogi ustaju na mene?  2 Mnogi govore za dušu moju: “Nema mu spasenja od Boga!” (Sela)  3 Ali ti si, Ja jesam, štit oko mene, slava moja, onaj koji podiže glavu moju.  4 Iz svega ću glasa prizvati Ja jesam, i on će me uslišiti sa svete gore svoje. (Sela)  5 Ja ću leći i zaspati, a potom ću se probuditi, jer me Ja jesam podupire.  6 Neće me uplašiti deset tisuća ljudi koji su me opkolili sa svih strana.  7 Ustani, Ja jesam! Spasi me, Bože moj! Udari po čeljusti sve neprijatelje moje! Razbij zube zlima!  8 Spasenje dolazi od Ja jesam. Blagoslov tvoj počiva na narodu tvojemu. (Sela)
Eto tako bi izgledao tekst SZ sa vraćenim Božijim imenom. Nadam se da će Jehovini svedoci koji budu čitali ovaj post početi da razmišljaju, a po najviše o tome da upoznaju jevreje i naravno hebrejski jezik. Tada će im biti jasno da upravo organizacija kojoj pripadaju skrnavi sveto Božije ime.


Jehovini svedoci, počnite da istražujete i upoređujete pa ćete se sami uveriti koliko ste prevareni. 


1 коментар:

 1. :) Pregledao sam sajt, bez brige autore bloga, nisam skriveni Jehovin svjedok (već si najmanje jednog forumaša lažno optužio ali vidim da i ostale neistomišljenike tako tretiraš), no...nije mi baš jasno čemu služi ovako jednostrano i iskrivljeno prikazivanje jedne vjerske skupine?

  Postavio sam pitanje ispod jednog posta, kojoj zajednici autor pripada pa da možemo vidjeti koji to vjernici tako temeljito i objektivno preispituju svoje vlastite doktrine. Pa ako nije tajna, molio bih odgovor. Hvala.

  A što se tiče „stručnosti“ autora bloga... :)

  http://biblija.ks.hr/search.aspx?k=2&p=3&r=1
  2 mojsijeva 3: 14-15
  14»Ja sam koji jesam«, reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: ‘Ja jesam’ posla me k vama.«15Dalje je Bog Mojsiju rekao: »Kaži Izraelcima ovako: ‘JAHVE, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.’ To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.«

  http://www.jw.org/hr/izdanja/biblija/nwt/biblija-online/psalam/3/
  "...O Jehova, zašto je toliko protivnika mojih.... Spasenje dolazi od Jehove...."

  1) Autor bloga izbacuje tetragramaton (božje ime JHVH) i mijenja ga sa Gospod
  2) Jehovini svjedoci ne koriste „Ja jesam“ kao božje ime već JHVH (Jehova)
  3) Božje ime se u to vrijeme itekako izgovaralo i samostalno i kao sastavni dio židovskih imena
  4) Židovi su tokom vremena prestali izgovarati Ime što ne znači da je to i ispravno
  5) Zašto bi JS tražili izgovor da se vrati u Bibliju (SZ) nešto što je već ionako tamo?
  6) Koja to kršćanska denominacija ima pozitivno mišljenje o židovima?
  7) Yah je skraćenica tetragramatona i nalazi se u Novom zavjetu, točno?
  8) Ne postoji niti jedan originalni manuskript NZ-a
  9) Čak i grčki raniji prijevodi hebrejskih spisa koriste JHVH
  10) Autor ne razlikuje hebrejske riječi za „Jehova“ i „Ja jesam“
  11) Autor miješa pojmove „Ja jesam“ sa „Gospodin“ kao da su to identični izrazi
  12) Psalam koristi tetragramaton a ne tzv. „Ja jesam“
  13) Ako zavjera nije moguća, zašto u većini Biblija piše Gospodin a ne JHVH? 
  14) Blog je izraz frustracije, mržnje ili revanšizma bivšeg JS-?

  Kopirao sam stranicu, ako slučajno počneš tvrditi da nisi rekao to što si rekao. Pokazat ću tvojim suvjernicima tvoj tekst kao ogledni primjer kako izgleda manipuliranje i kleveta umotano u ruho tzv. istinoljubitelja.

  Slobodno demantiraj argumentima ako sam nešto neistinito napisao. Samo izvoli :)

  I.

  ОдговориИзбриши