четвртак, 24. мај 2012.

Hrišćanska ljubav

Jehovini svedoci veruju da se prepoznaju kao pravi hrišćani u Jovan 13.35:
"Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako se među sobom ljubite."
To im je često "jak" adut u diskusijama sa njima.

Ako ih pitate šta je sa onima koji ne priznaju doktrine Kule stražare (obavezno pročitajte taj post Doktrina Kule stražare ) odgovoriće sa Matej 18.17:

 A ako njih ne posluša, kaži Crkvi; pa ako ne posluša ni Crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i carinik.
I za jednog Jehovinog svedoka je rešen problem. One koji su protiv doktrine Kule stražare  će jednostavno ignorisati jer tako piše u Bibliji!Čekajte malo, šta piše u Bibliji?
Baš u istom tom poglavlju Isus govori o zalutaloj ovci i koliko puta treba da se oprosti.
Ali najvažnije:"neka ti bude kao mnogobožac i carinik"

Da li je Isus ignorisao te ljude?

Naprotiv, upravo je njima išao!

Pročitajte Matej 9

A kada je on ležao za trpezom u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i ležahu za trpezom sa Isusom i njegovim učenicima. 11 Fariseji pak videvši to govorahu njegovim učenicima: zašto vaš učitelj jede sa carinicima i grešnicima? 12 A on čuvši reče: lekar nije potreban zdravima nego bolesnima. 13 Nego idite i naučite šta znači: »Milosti hoću, a ne žrtve«. Jer ne dođoh da pozovem pravednike nego grešnike.

Koliko još ima primera?
Potražite sami i razmišljajte šta je hrišćanska ljubav i dugotrpeljivost.

Matej 5
43 Čuli ste da je rečeno: »Ljubi bližnjega svoga« i mrzi neprijatelja svoga. 44 A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje, 45 da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer on čini da njegovo sunce grane zlima i dobrima i daje kišu pravednima i nepravednima. 46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu nagradu imate? Zar ne čine to isto i carinici? 47 I ako pozdravljate samo svoju braću, šta osobito činite? Zar ne čine to isto i mnogobošci? 48 Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.


Razmislite dobro, da li je ponašanje Jehovinih svedoka hrišćansko i upitajte ih kada ih sretnete.

Нема коментара:

Постави коментар