субота, 31. децембар 2011.

KANAL ZA RAZUMIJEVANJE BIBLIJE

Pročitajte više puta, da dobro utvrdite da bez Kule stražare ne možete da razumete Bibliju!

"Svi koji žele razumjeti Bibliju trebali bi cijeniti to što ’mnogolika Božja mudrost‘ može postati poznata samo preko Jehovinog komunikacijskog kanala, vjernog i razboritog roba."


Kula stražara od 1. 10.1994:

 U Bibliji postoje neke zbunjujuće izreke, zamršena pitanja i duboke izjave koje zahtijevaju razjašnjenje. Mogu biti namjerno nejasne, upotrebljavajući poredbe pune značenja koje nisu bile predviđene da ih se razumije u vrijeme kad su napisane. Ali one su uključivale Jehovine naume. Naprimjer, u Otkrivenju 13:18 kaže se da je ’broj zvijeri šest stotina i šezdeset i šest‘. Iako redak kaže ”ovdje je mudrost“, ne objašnjava značenje tog broja. Međutim, Jehova je preko svoje organizacije dozvolio svojim lojalnim slugama da danas razumiju njegovo značenje. (Vidi okvir ”Kanal za razumijevanje Biblije“.) I ti možeš dobiti to razumijevanje uz pomoć onih koji su iskusni u ’pravom upravljanju riječju istine‘ (2. Timoteju 2:2, 15, 23-25; 4:2-5; Priče Salamunove 2:1-5).


KANAL ZA RAZUMIJEVANJE BIBLIJE

  ISUS nam je zajamčio da će nakon svoje smrti i uskrsnuća postaviti ’vjernog i razboritog roba‘ koji će služiti kao njegov komunikacijski kanal (Matej 24:45-47, NW). Apostol Pavao je efeškim kršćanima otkrio identitet tog kanala kad je napisao ’da se sada po Crkvi saopći mnogolika Božja mudrost prema vječnom naumu koji ostvari u Kristu Isusu, Gospodinu našemu‘ (Efežanima 3:10, 11, St). Skupštini pomazanih kršćana, koja je rođena na Pentekost 33. n. e., bile su povjerene ”otkrivene stvari“ (5. Mojsijeva 29:29, NW). Kao skupina, pomazani kršćani služe kao vjerni i razboriti rob (Luka 12:42-44). Zadatak koji im je Bog odredio jest da pružaju duhovno razumijevanje ”otkrivenih stvari“.
  Iako je biblijsko proročanstvo unaprijed ukazivalo na Mesiju, ono nas također upućuje na tijesno povezano tijelo pomazanih kršćanskih Svjedoka koje sada služi kao vjerni i razboriti rob. Ono nam pomaže razumjeti Riječ Božju. Svi koji žele razumjeti Bibliju trebali bi cijeniti to što ’mnogolika Božja mudrost‘ može postati poznata samo preko Jehovinog komunikacijskog kanala, vjernog i razboritog roba (Ivan 6:68).Samo Kula stražara može pravilno da rastumači Bibliju?
Šta je proizišlo do sada iz tih "tumačenja"?
Ne znate?
Upoznajte istoriju te organizacije, pa će vam biti jasno da učenje Kule stražare ne potiče iz Biblije.

Нема коментара:

Постави коментар