понедељак, 02. април 2012.

Autoritet "vernog i mudrog roba"

Da bi razumeli zašto Jehovini svedoci toliko veruju Kuli stražari, morate da vidite koji autoritet sebi pribavlja "verni i mudri sluga". Imajte to uvek na umu. Za sve što prođe je odgovoran "Verni i mudri", a za sve što ih  uhvate u lažima su krivi  pojedinci. Tada se sva krivica pripisuje nekolicini koja je negde pogrešila ili nije nešto dobro razumela. Obično se posle toga pojavi novo svetlo i život ide dalje.
Sve brljotine se počiste pod tepih i ide se dalje kao da ništa nije bilo. Bez obzira šta je najavljivano ili pisano.


Kula stražara  15. 2. 2009 str. 24-282 A kako je s pomazanim kršćanima u suvremeno doba? U proročanstvu o “znaku svoje prisutnosti i svršetku ovoga poretka” Isus je svoje duhom pomazane sljedbenike na Zemlji kao grupu nazvao “vjernim i razboritim robom” odnosno “upraviteljem” (Mat. 24:3, 45; Luka 12:42). U cjelini gledano, razred roba dokazao je da vjerno “slijedi Janje kamo god pođe”. (Pročitaj Otkrivenje 14:4, 5.) Pripadnici tog razreda čuvaju svoje djevičanstvo u duhovnom pogledu tako što paze da se ne okaljaju vjerovanjima i običajima “Babilona Velikog”, svjetskog carstva krive religije (Otkr. 17:5). Nikakvo lažno učenje “nije se našlo u ustima njihovim” i nisu se okaljali Sotoninim svijetom (Ivan 15:19). U budućnosti će pomazanici koji preostanu na Zemlji “slijediti Janje” i tako što će otići na nebo (Ivan 13:36).3 Isus je vjernog i razboritog roba postavio nad “slugama svojim”, odnosno nad pripadnicima razreda roba kao pojedincima, “da im daje hranu u pravo vrijeme”. On je roba postavio i nad “svom imovinom svojom” (Mat. 24:45-47). Ta imovina uključuje i sve brojnije “veliko mnoštvo” koje pripada “drugim ovcama” (Otkr. 7:9; Ivan 10:16). Zar ne bi pomazanici kao pojedinci i “druge ovce” trebali imati povjerenja u roba koji je postavljen da ih predvodi? Ima mnogo razloga zbog kojih razred roba zaslužuje naše povjerenje. Spomenut ćemo dva važna razloga: (1) Jehova ima povjerenja u razred roba i (2) Isus ima povjerenja u njega. Razmotrimo dokaze koji pokazuju da i Jehova Bog i Isus Krist u potpunosti vjeruju vjernom i razboritom robu.Jehova ima povjerenja u roba4 Što vjernom i razboritom robu omogućuje da nam u pravo vrijeme daje kvalitetnu duhovnu hranu? “Razboritim ću te učiniti i poučit ću te putu kojim trebaš ići”, rekao je Jehova te je dodao: “Savjetovat ću te, oko je moje na tebi” (Psal. 32:8). Dakle Jehova je taj koji vodi roba. Stoga se možemo u potpunosti pouzdati u biblijska objašnjenja, savjete i upute koje dobivamo od roba.5 Osim toga Jehova blagoslivlja razred roba svojim svetim duhom. Jehovin je duh nevidljiv, ali rezultati njegovog djelovanja itekako su vidljivi. Sjeti se što je sve vjerni i razboriti rob uspio postići kad je riječ o davanju svjedočanstva o Jehovi Bogu, njegovom Sinu i Kraljevstvu diljem svijeta. Jehovini sluge propovijedaju dobru vijest u preko 230 zemalja. Nije li to nepobitan dokaz da Božji duh robu daje snagu? (Pročitaj Djela apostolska 1:8.) Dok priprema pravovremenu duhovnu hranu za Jehovin narod po cijelom svijetu, razred roba mora donositi vrlo važne odluke. Kada donosi i provodi takve odluke, rob pokazuje ljubav, blagost i druge plodove duha (Gal. 5:22, 23).


Kula stražara 15. 5. 1999 str. 17-1910 ’Riječ iza nas‘ ujedno dopire i posredstvom ’vjernog i razboritog roba‘, koji nam daje ”hranu u pravo vrijeme“ (Matej 24:45-47, NW). Jedan način kako primamo tu hranu jest putem tiskanih publikacija temeljenih na Bibliji, a posljednjih godina ove hrane ima u izobilju. Naprimjer, putem časopisa Kule stražare dobili smo jasnije razumijevanje proročanstava. Putem tog časopisa hrabri nas se da ustrajemo u djelu propovijedanja i stvaranja učenika unatoč sve većoj ravnodušnosti, pomaže nam se da izbjegnemo zamke i potiče da razvijamo vrsna kršćanska svojstva. Koliko nam je samo dragocjena takva hrana u pravo vrijeme!11 Vjerni i razboriti rob pruža nam hranu i putem redovitih sastanaka. To uključuje skupštinske sastanke, sastanke na nivou pokrajine koji se održavaju dvaput godišnje i veće godišnje kongrese. Koji vjerni kršćanin ne bi cijenio takva okupljanja? Ona su nam vrlo važna podrška dok hodimo Jehovinim putem. Budući da mnogi moraju puno vremena provoditi na poslu ili u školi u društvu ljudi koji ne dijele njihova vjerska uvjerenja, redovito druženje s kršćanima doslovce znači život. Sastanci nam pružaju odličnu priliku da ’pobuđujemo jedni druge na ljubav i dobra djela‘ (Jevrejima 10:24). Mi ljubimo svoju braću i volimo biti u njihovom društvu (Psalam 133:1).
Naša služba za Kraljevstvo  6/08 str. 13 “Upravo je tako učinio”: Noa i njegova obitelj ne bi mogli preživjeti da se nisu u svemu držali Jehovinih uputa (1. Mojs. 6:22). I za nas danas važno je da ‘spremno slušamo’ savjete koje dobivamo iz Biblije i od vjernog roba (Jak. 3:17). Šestero odraslih kršćana prisjeća se kako je njihov otac primjenjivao ono što savjetuje Jehovina organizacija. Naprimjer, kao što se preporučuje, svaki je tjedan proučavao sa svojom obitelji, a vikendom su zajedno propovijedali. Svaki je tjedan nastojao voditi jedno od svoje djece u službu propovijedanja. Njegova je nepokolebljiva poslušnost snažno utjecala na njegovu djecu, pa danas svih šestero vjerno služi Jehovi.
Kula stražara   1. 7. 1996  str. 17-1815 Da bi zadržali to prosvijetljeno stanje, pomazani se kršćani moraju redovito hraniti onim što je predočavao kruh na stolu kruha predstavljanja. Njihov je glavni izvor duhovne hrane Riječ Božja, koju svakodnevno nastoje čitati i meditirati o njoj. Isus im je također obećao da će im davati ”hranu u pravo vrijeme“ preko svog ’vjernog i razboritog roba‘ (Matej 24:45, NW). Taj ”rob“ predstavlja čitavo tijelo pomazanih kršćana na Zemlji u bilo koje određeno vrijeme. Krist se služi ovim pomazanim tijelom kako bi objavljivao informacije o ispunjenju biblijskih proročanstava i davao pravovremene upute u vezi s primjenjivanjem biblijskih načela u suvremenom svakodnevnom životu. Dakle, pomazani se kršćani sa zahvalnošću hrane svim ovim duhovnim pripremama. No za podržavanje njihovog duhovnog života potrebno je više od usvajanja spoznaje o Bogu umom i srcem. Isus je rekao: ”Jelo je moje da izvršim volju onoga koji me je poslao, i da svršim njegov posao“ (Ivan 4:34). Isto tako, pomazani kršćani doživljavaju zadovoljstvo kad se svaki dan posvećuju vršenju Božje otkrivene volje.str. 218 Iako nikada neće ući u protusliku Svetinje, veliko mnoštvo stranaca izvlači dragocjene pouke iz njene opreme. Baš kao što je svijećnjak trebao stalnu zalihu ulja, tako i ovi stranci trebaju sveti duh da bi im pomagao razumjeti progresivne istine iz Božje riječi, kanalizirane putem ’vjernog i razboritog roba‘ (Matej 24:45-47, NW). Osim toga, Božji im duh pomaže da se odazovu na ovaj poziv: ”Duh i nevjesta [pomazani ostatak] govore: dodji. I koji čuje neka govori: dodji. I ko je žedan neka dodje, i ko hoće neka uzme vodu života za badava“ (Otkrivenje 22:17). Dakle, svijećnjak velikom mnoštvu služi kao podsjetnik da su kao kršćani dužni svijetliti i izbjegavati sve stavove, misli, riječi i djela kojima bi ožalostili Božji sveti duh (Efežanima 4:30).9 Stol kruha predstavljanja podsjeća veliko mnoštvo da se mora redovito hraniti duhovnom hranom iz Biblije i iz publikacija ’vjernog i razboritog roba‘ da bi ostalo duhovno zdravo (Matej 4:4).


Ovde sam naveo samo nekoliko primera. Po knjigama i Kulama stražarama ima još boljih primera. Potražite sami. Idite kod Jehovinih svedoka i tražite da vam pokažu kakvim autoritetom upravlja "verni i mudri" 


Нема коментара:

Постави коментар